X
تبلیغات
دنیای عاشقانه

دنیای عاشقانه

دست نوشته هایم برای تو

باران که باریدن گرفت

یک کلام بی بهانه

دلتنگتم

*****

همین امروز 29 فروردین


داره یک سال میگذره


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 29 فروردین1393ساعت 0:17 قبل از ظهر توسط امید | |

 

دلـــــــــــــــم سفــــر می خواســـت

سفـــــــری دور

سفـــری که مثــل انتهـــــای ِ عشقمـــان

رسیــــدنی نداشــت

دلــــم می خواسـت

بــِـرَوَم

دور شَــــوَم

از خــــودم

از خاطـــــــــ ـــــــــــره ها

از آدم هـــایی که دیگـر بودنشـــان آرامـم نمی کنـــد

گذشتــم از جـــاده ها

از دل کـــــوه ها

از آغــوش ِ جنگــل ها

از لـــب ِ دریــا ...

امـــا ....

لــب های ِ دریــا مگذاشـــــــــت از او بُگــذَرم

با عشـــــوه ی ِ نــاز ِ مــــوج هایش صــــدایم کـرد

کــوه ِ دلــم لرزیــد

برگشتــم ...

او هـم مثـل مـــــن پُــر از خشــم بــود

پُـر از خــــروش

ایـن بـار چشم هایـش آبـی نبود

دیشـب بــــاران به گریــه اش انداختـــــــــــــــــه بـود

خاکستــری ِ چشـــــم هایش را

به نگــاه خاکستـــری ام انداخـــت

مــــــــــوج های ِ بُغـــض آمـد

و ایـن بـار اشکـــــــــــــــــــــــ بـود که چشــم های مـرا به گریـه مـــی انداخــت

به یـاد آوردم عــــاشق شــدن را

به یــاد آوردم دلــی را که به دریــا زدم

دلـی که روزگــاری از آب هم واهمــــه داشــت

و دیـدم " مـــــن " ی را که شکســـت

و تــــــو را چنـان ترکــــــــــــــــــ کـرد

که گـویی هرگــــــز وجــود نداشتــه ای

دریـــا ...

ساحـــل َ ش را دفتـــری کـرد از دَرد نوشتــه ها

و مـن با چشـــم هایی بــارانی

و دلــی خستــــــــه

غـــــــــــــــم هایم را روی ِ شِــن هایش نوشتــم

شـاید او با مــوج ِ مــوهایش

دَردهـــا را به قعـــــــــــر ِ بــــی کـران هـایش بُـرد

و مــن هم روزی توانستــم از تـَه دل بخنـــــــــــدم

کمـی آن طــرف تـَر

دور تـَر از دریـا

نرسیـده به جنگـل

هیــزم ِ خاطــره ها را در آتــش ِ بی تفـاوتی هایم ســــــــوزاندم

خاطــره ها ســــوخت

و از خاکستـــرش تمــ ـــ ــ ـــام ِ آرزوهـــــ ـــــا دود شـد

بازگشتــم ...

ایـن سفـــر هـم انتهـــایی داشــت

مـــن رسیــــدم

امـــا ایـن بـار جـــوری دیگـر ...

رسیــدم به اینکـه بــاید تـــــــــــو را از دســت می دادم

به اینکـه تـــو اگر عـاشق بــودی

به حرمـــت ِ آن بــوسه ها و آغـــوش ها و دوستـــت دارم ها

پــای ِ دلــی که عاشقــش کـردی

می مـــــــــــــــــاندی


به اینکـه احســاس تــو
عشــ ـــــق نبــود

و شــاید هـم احســـاس مــــــ ـــــــن

به اینکـه فرامــــــــوش شــدی

به اینکـه تــــو دیگـــر در قلبــم نیستــی

به اینکـه اگـر خــــدا هـم بخواهـــــــــــد

مــــن دیگـر تـــــ ـــو را نمی خواهــــــــــــــم

به اینکـه تنهــــایم

و تنهــایی یـار ِ دیرینــم خواهــــد بـود

به اینکـه عشـــ ــــ ـــــــــق برای مــن

سفـــری ست از همیشــه تا هرگـــــــــــــز

 

 


برچسب‌ها: پست های عاشقانه, شعر کوتاه, رسیدن به مقصد ِ رهایی
نوشته شده در دوشنبه 25 فروردین1393ساعت 1:38 بعد از ظهر توسط وحید| |

خندیدن چشمان مرا می بینی؟!!

همرنگ لب های زیبای توست 

*****

همین امروز
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در یکشنبه 24 فروردین1393ساعت 11:20 بعد از ظهر توسط امید |

 

باز امروز

چشم در چشم تو شدم !!!

باور میکنی ؟!

افسوس

میانمان حایلی از سیگار بود

92/12/21

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·پست های سیگاری, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 0:39 قبل از ظهر توسط امید | |

 

اینجا

 به وقت ما

 باران میبارد

خبر دارم که خبر داری

میان این هم همه های عابرین

آرام قدم بر میدارم

تکرار باران را دوست دارم

دوست دارم تنها آرزویی بود که

دست تو به دستم

آرام قدم زنان

خیابونای شهر رو طی کنیم

اما چه سود

تنهایی

تنها چیزی ست که با من دوست است

تو به اینصورت مرا آرزو کردی

93/1/3

مثل همیشه دلتنگتم

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 18 فروردین1393ساعت 11:33 بعد از ظهر توسط امید |


با هزار نذر و نیازی که من کرده بودم میدانم باز می آیی

هزار بار ترکم کنی تو این حوالی همچنان قدم میزنی

شاید خودت دور ,

خیالت نزدیک است

همچنان باز میگردد این خیال تو

93/1/15
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 15 فروردین1393ساعت 11:21 بعد از ظهر توسط امید |

گاه گاه ندارد روزگار من


من پر از ياد تو هستم


گاه ي مجالي براي ديگري نيست


92/6/1برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 15 فروردین1393ساعت 0:3 قبل از ظهر توسط امید |


چشمانت نقش درياي آرزوهايم را به تنهايي ميكشد


چه ساده غرق درياي نگاهت ميشوم


اول شهریور 92
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در چهارشنبه 13 فروردین1393ساعت 0:1 قبل از ظهر توسط امید | |

شهر را گذاشتم برای تو

من رفتنیم

بدون هیچ رد پایی

تا مرز گم شدن از چشم خدا

من میروم

هرزه گردم , هرزه نویس

من میروم

92/12/11

برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 11 فروردین1393ساعت 10:4 بعد از ظهر توسط امید |


بغض گلویم رو گرفته

هر ثانیه به پای تو میسوزد

گیج و منگم

هنوز یاد تو خنجری تیزیست

وقتی

نامت رو با آهای داد میزنم

وقتی

با لفظ گلم ذکر میکنم

مانده ام بین جنون و سنگی که

باید بر کالبد سرد بشینه

حصاری از جنس کفن

خدایا هوس مردن دارم

سنگی بکش بر روی تنم

تنی که آغوش گرم دختری رو به جان دیده بود

سیب کال ممنوعه رو گاز زدم

یخ بستم از تنهایی

خدایا اینبار کمکم کن

هوس مردن دارم

جهنمت مگر بدتر از این است

به جهنم هر چه باشد مرد و مردونه

قبول

اسفند نود و دو


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در یکشنبه 10 فروردین1393ساعت 11:49 بعد از ظهر توسط امید |

به آتشم میکشد حصار تنهایی ام

هوای نخل های دور به سرم

میدانی که ؟!!!

گاهی هم گرمای  تنی روی سینه ام

گوشهایم دنبال خمیازه میگرده که از لبان آشنایی به  ناغافلانه سر میزد

سه گاه عاشقانه ای برایم میشد

یادت هست چقدر میخندیدیم سر این گاه های موسیقی تو


زیر لب قربون صدقت میرفتم

همون قربون صدقه هایی که دلت راضی نمیشد امید برات بگه

من همانم با کمی تغییر:

کمر خم کرده ی فرتوت

با چشمایی کم سو

خودت میدنونی که! هنوزم نجوای لحظه هام اسم زیبای توست

و هزار دعای خلوتم سلامتی و خوشبختی تو


اسفد نود و دو


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 8 فروردین1393ساعت 8:38 بعد از ظهر توسط امید | |

پشت هر اسم تو

هزاران گل و عزیزم

به کلامم

گاه میروید

شاخه میگیرد از شوق تو

گاه میمیرد

از سردی تو


92/12/21

عیدت مبارک عزیزمبرچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در پنجشنبه 29 اسفند1392ساعت 9:11 بعد از ظهر توسط امید | |

حضور چشمانت

در خیالم

آبستن زخم زبان دلم میشود

بارش نیش و کنایه

92/12/19برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 23 اسفند1392ساعت 8:24 بعد از ظهر توسط امید |

باران زد و چشمانم آب گرفت ...


92/12/9


 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 23 اسفند1392ساعت 0:30 قبل از ظهر توسط امید |


هر شب آب میشود بی محابا

چشمای پف کرده و شمع خلوتم


92/12/9


 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل با خدا ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 11:7 بعد از ظهر توسط امید |

صداي پاي بهار


منافات دارد


با آمدنت


كاش برگردي


مترادف شود همه داشته هايم


همه ام پر شود از تو

92/12/20


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, كاش برگردي·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در چهارشنبه 21 اسفند1392ساعت 1:5 قبل از ظهر توسط امید | |


بی تو یخ بستم به تنهایی

کجایی , تا گرمای تنت برسانی

سرد , سردم

قندیل اشکهایم تندیسی ست به صورتم

بیا و بت شکن شو تمام قندیل ها رو آب کن

... پاک کن

 92/10/2
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل با خدا ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 19 اسفند1392ساعت 8:46 بعد از ظهر توسط امید | |

تو هم میدانی ...

که روزگار دریغ کرده است

فرصت ما شدن را از ما ...!

من

بی پنجره ...

بی بهانه ...

بی هوا ...

برای عاشقی با تو

دل به دریایی میزنم

که برای ما شدن تمام فرصتم بود ...!!!

نوشته شده در جمعه 2 اسفند1392ساعت 8:34 بعد از ظهر توسط هيام| |

 

لیلی...

به قصه خود باز گرد

اینجا مجنون با همه لیلی ها " محرم " است

به جز لیلی خودش!!!

 

 


برچسب‌ها: دست نوشته های وحید, زجر جدایی
نوشته شده در پنجشنبه 24 بهمن1392ساعت 1:29 بعد از ظهر توسط وحید| |


نمیدونی چگونه به آغوش میکشم تموم نداشته هایم رو،

همه لحظه های که بی تو هستم به اجبار زنده مانی میکنم ،

از بخت شوم م باشه تو برو، بذار من هم تموم نداشته ها و تموم آرزوهایم رو نقاشی کنم

زمانی میگفتم آرزو بر جوانان عیب نیست

اما الان پیرتر از اونیم که رو خودم اسم جوون رو بذارم
برچسب‌ها: دست نوشته هاي اميد, پست هاي عاشقانه, احساسی, به اجبار زنده مانی میکنم
نوشته شده در سه شنبه 8 بهمن1392ساعت 9:32 بعد از ظهر توسط امید | |

Design By : Mihantheme