دنیای عاشقانه

دست نوشته هایم برای تو

تنهایی امروز

یعنی

خیال آمدن نداری

جمعه دلتنگی

جمعه نفرت انگیز

...

93/2/12


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل, ·خیال آمدن نداری, جمعه دلتنگی
نوشته شده در جمعه 21 شهریور1393ساعت 10:32 بعد از ظهر توسط امید | |

این هیاهوی نگاهت

 پشت عکس یادگاری،

رفیق  لحظه های من

بازم هوامو تر کردی

حیف این همه باران بدون تو میباره

93.6.3


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·حیف این همه باران بدون تو میباره, هیاهوی نگاهت, احساسي
نوشته شده در جمعه 14 شهریور1393ساعت 2:28 بعد از ظهر توسط امید | |

خودت قصه ام را میدانی
اینجا دل تابستان
بدون تو
رنگ خزان است
مثل خزان خواسته هایم
... دلم برات تنگ شده
93/6/6


دلم برات تنگ شده


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·دلم برات تنگ شده, بدون تو, احساسي
نوشته شده در پنجشنبه 6 شهریور1393ساعت 0:46 قبل از ظهر توسط امید |

شعر هم در نبودنت شعر نمیشود

خسته ام از این همه نوشتن

بیا تا دمی زندگی کنیم

سینه ام

عطر نفسهات رو

آرزو داره

93/2/19

بدون تو


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل · عطر نفسهات, بی تو بودن, احساسي٫ شعر هم در نبودنت شعر نمیشود
نوشته شده در چهارشنبه 29 مرداد1393ساعت 0:40 قبل از ظهر توسط امید | |

بدون باران

آوای دلتنگی

گلوگیرم میکند

زمین گیرم میکند

این بیابان تنهایی

92/1/31

 

بیابان تنهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, پست های عاشقانه, جدایی, باران, بغض
نوشته شده در سه شنبه 21 مرداد1393ساعت 0:14 قبل از ظهر توسط امید | |

 

به خدا

هوای تو

باران را قدم میزند

93/2/7

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, باران · پست هاي عاشقانه, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 9 تیر1393ساعت 11:33 بعد از ظهر توسط امید | |

 

بـــاد

        چه آســان بادبادکــــــــــــــ ِ رویـــاهـایم را

                                                          با خـود بـــُــــــــــــــــــــــــــرد

بــــاران

           چه بــی محــابا سنگـــــــــــــــــ فــرش ِ

                                                     خاطـــره هایم را شـُسـت

و ایـن بهــار

                   چه بـــی رحمـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــانه لحظــه هایم را بــارانی کـرد

دیگــر هـزار ذکــر و دعــا

                               نه می توانـــد

                               فرصـــت های ِ از دســت رفتـــــــــــه ام را برگردانــد

و نــه

ایـن " مــــن " را به مــن بـــودنش !!!

خستـــــــه ام ...

                     از حــال ِ دلــــــم

                                               از آه هــــای ِ هـر روزه ام

از نالــــه های ِ خمـــــوشم

                                از بغـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــض های ِ نشکستـــه ام

از اشکــــ هایی که گـــوشه ی چشمـم خشــک می شونــد

                                           و دیگــر بر روی ِ گونــه هایم نمی ریـزنـد

از تکــرار ِ روزهـــای ِ تکـــراری

                       از روزهــای ِ خــوبی که نمی آینـــد

                                                               از ایـن همــه بلاتکلیفـــی

سـَرگردانـــم ...

                   در ســـرابی از گذشتــه و حـــال

                                                          و آینـــده ای که مبهـــم اسـت

دلـــــــم تنگـــــــــ اسـت

                                            بـرای ِ خـــودم

                        بـرای ِ روزهــای خوشــی که بـی هیــچ دلیلـی می خندیـــدم

بـرای ِ واژه هــایی که با احسـاس مـن

                                               جـان می گرفتنـــــــــد

بـرای احســاسی که

                          قلــم می شـد در دستــانم

                                                        و می رقصیــد در دفتــر شعــرم

بـرای ِعاشقــانه هایی که می ســــرودم

و با مـــوسیقی ِ اصــوات ِ پسرانه ام

                خـط به خطـش را با صـدای ِ بلنـــد برای ِ دلــم فریـــاد می کشیــدم

بـرای ِ بـــاورهایم

                     بــــــــــــــــاورهایی که امـروز تمــامشان نابـــــود شدنـد

بـرای ِ دلــم

                که خیلــی وقــت است که تنهـــــاست

بـرای ِ روزهــای ِ جوانـــی ام

                           که هیــچ کدامشــان آن گونــه که می خـــواستم نگـذشـت

دلـــم گرفتــه اسـت

                          از دنیــا

                                         از آدم هــا

از خیــال هایی که خیــال مـانـد

                  از رویـــاهـایی که به حقیقـــت نپیــوست

                                                      از آرزوهـــایی که بـَر بــاد رفــت

از خـــودم

               از حمـــاقت های ِ احمقـــ ـ ـــانه ام

                                              از اعتمــ ـادهایی که از دسـت رفــــــــت

از " مـن " ی که مُــرد

از ایـن " مــن " ی که بیهــوده نفـس می کشــد

                    از زیستنــی که نمی خواهـَمـَش و از مرگــی که می خواهـَمـَش

خدایــا ...!

                  مـن دیگــر بریـــده ام

                                               کـــــــم آورده ام

دیگـر نه حوصلــه ی دنیــایت را دارم

                                              نه آدم هـــایت را

                                                                و نه حتـی خــودم را ...

آدم گـریــز شــده ام

                          گوشـــه نشیـن

این روزهــا دیگـر خـودم نیستــم

دیگــر از آن پسرکــــــــ مغـــرور چیـزی نمــانده است

                                            دنیــایت سخـــت بـَر مـن بی وفـــایی کـرد

از مـن پسرکی ساختــه

                               ســــــَــــرد

                                                   گوشــه گیـــر

                                                                         و بـی احســــاس

پاکـــــــــــــــ بــودن و پاکـــ مــاندن

                         مهربــان بــودن و مهربــانی کــردن

صداقـــت داشتــن و وفـــادار ماندن

                                    و انسـان بــودن و انســان گــونه زندگــی کــردن

در ایـن دنیـا تـــاوان دارد

و مـن تاوانــش را با بـــی احســـاس شدنـم

                                                  با قلــب زخمــــی ام

                                                                           پــــــــَــس دادم

خدایـــا...!

                دیگـــر بـــــَــس اسـت

                                                       تمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــامش کــن ...

 

وحید نوشت: اینم یه دل نوشته از من تقدیم شما... حتما به وبلاگ اصلی خودم هم سر بزنید.خوشحالم میکنید.

vahidpanaz.blogfa.com


برچسب‌ها: دلنوشته های وحید, نابودی یک من, زجر جدایی, دنیای عاشقانه
نوشته شده در چهارشنبه 28 خرداد1393ساعت 7:53 بعد از ظهر توسط وحید| |

 

چه زیبا معصوم میشوی

میان هم همه های شعر من


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, چه زیبا معصوم میشوی
نوشته شده در چهارشنبه 14 خرداد1393ساعت 6:25 بعد از ظهر توسط امید | |

من از باران ثمری جز بغض ندیدم

نبار باران

دلتنگم

گرقته ام

من عاشق بودم ...

نبار باران


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, نبار باران
نوشته شده در جمعه 26 اردیبهشت1393ساعت 0:56 قبل از ظهر توسط امید | |

فاصله کی از من میگیرد؟!!!!

این همه تنهایی من


************

دلم برات یه ذره شده هر جا که هستی برات از صمیم قلبم آرزوی سلامتی دارم


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·فاصله, جدایی, تنهایی من
نوشته شده در شنبه 20 اردیبهشت1393ساعت 10:47 بعد از ظهر توسط امید | |

دل از این دلبستگی بر نمی دارم

بگذار هوا همیشه

هوای بارانی تو باشد

دل از تو برنمیدارم

بگذار هوای تو باشد

بارنی که عاشقش بودی

رقص قطره های بارن را

هم قافیه با نغمه های نامت می کنم

93/2/5برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·دل از این دلبستگی بر نمی دارم, بگذار هوای تو باشد, احساسي
نوشته شده در سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 11:16 بعد از ظهر توسط امید | |

هر چند تلخ میگویی

ولی شعر هایم را به آتش نکش

این شعر ها همه

برای تو جان میگیرند،

بی تو هیام من

شعر، خاشاک یست

شعر، خزان یست

به زیر پای عابرین،

به خداوندی خدا قسم!

به قول شاعر

عشق

نام کوچک توست
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·شعر ها همه برای تو جان میگیرند, عشق نام کوچک توست, احساسي
نوشته شده در جمعه 12 اردیبهشت1393ساعت 0:4 قبل از ظهر توسط امید | |

 بی تو بودن

 حکم ش قصاص جان من است

****

همین امروزبرچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل · قصاص جان من, بی تو بودن, احساسي
نوشته شده در سه شنبه 9 اردیبهشت1393ساعت 0:9 قبل از ظهر توسط امید | |


همین است دیگر
رد پای خاطراتت
همین حوالی
سر کوچه دلتنگی
قدم میزند

93/2/1برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 1 اردیبهشت1393ساعت 11:34 بعد از ظهر توسط امید |

باران که باریدن گرفت

یک کلام بی بهانه

دلتنگتم

*****

همین امروز 29 فروردین


داره یک سال میگذره


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 29 فروردین1393ساعت 0:17 قبل از ظهر توسط امید | |

 

دلـــــــــــــــم سفــــر می خواســـت

سفـــــــری دور

سفـــری که مثــل انتهـــــای ِ عشقمـــان

رسیــــدنی نداشــت

دلــــم می خواسـت

بــِـرَوَم

دور شَــــوَم

از خــــودم

از خاطـــــــــ ـــــــــــره ها

از آدم هـــایی که دیگـر بودنشـــان آرامـم نمی کنـــد

گذشتــم از جـــاده ها

از دل کـــــوه ها

از آغــوش ِ جنگــل ها

از لـــب ِ دریــا ...

امـــا ....

لــب های ِ دریــا مگذاشـــــــــت از او بُگــذَرم

با عشـــــوه ی ِ نــاز ِ مــــوج هایش صــــدایم کـرد

کــوه ِ دلــم لرزیــد

برگشتــم ...

او هـم مثـل مـــــن پُــر از خشــم بــود

پُـر از خــــروش

ایـن بـار چشم هایـش آبـی نبود

دیشـب بــــاران به گریــه اش انداختـــــــــــــــــه بـود

خاکستــری ِ چشـــــم هایش را

به نگــاه خاکستـــری ام انداخـــت

مــــــــــوج های ِ بُغـــض آمـد

و ایـن بـار اشکـــــــــــــــــــــــ بـود که چشــم های مـرا به گریـه مـــی انداخــت

به یـاد آوردم عــــاشق شــدن را

به یــاد آوردم دلــی را که به دریــا زدم

دلـی که روزگــاری از آب هم واهمــــه داشــت

و دیـدم " مـــــن " ی را که شکســـت

و تــــــو را چنـان ترکــــــــــــــــــ کـرد

که گـویی هرگــــــز وجــود نداشتــه ای

دریـــا ...

ساحـــل َ ش را دفتـــری کـرد از دَرد نوشتــه ها

و مـن با چشـــم هایی بــارانی

و دلــی خستــــــــه

غـــــــــــــــم هایم را روی ِ شِــن هایش نوشتــم

شـاید او با مــوج ِ مــوهایش

دَردهـــا را به قعـــــــــــر ِ بــــی کـران هـایش بُـرد

و مــن هم روزی توانستــم از تـَه دل بخنـــــــــــدم

کمـی آن طــرف تـَر

دور تـَر از دریـا

نرسیـده به جنگـل

هیــزم ِ خاطــره ها را در آتــش ِ بی تفـاوتی هایم ســــــــوزاندم

خاطــره ها ســــوخت

و از خاکستـــرش تمــ ـــ ــ ـــام ِ آرزوهـــــ ـــــا دود شـد

بازگشتــم ...

ایـن سفـــر هـم انتهـــایی داشــت

مـــن رسیــــدم

امـــا ایـن بـار جـــوری دیگـر ...

رسیــدم به اینکـه بــاید تـــــــــــو را از دســت می دادم

به اینکـه تـــو اگر عـاشق بــودی

به حرمـــت ِ آن بــوسه ها و آغـــوش ها و دوستـــت دارم ها

پــای ِ دلــی که عاشقــش کـردی

می مـــــــــــــــــاندی


به اینکـه احســاس تــو
عشــ ـــــق نبــود

و شــاید هـم احســـاس مــــــ ـــــــن

به اینکـه فرامــــــــوش شــدی

به اینکـه تــــو دیگـــر در قلبــم نیستــی

به اینکـه اگـر خــــدا هـم بخواهـــــــــــد

مــــن دیگـر تـــــ ـــو را نمی خواهــــــــــــــم

به اینکـه تنهــــایم

و تنهــایی یـار ِ دیرینــم خواهــــد بـود

به اینکـه عشـــ ــــ ـــــــــق برای مــن

سفـــری ست از همیشــه تا هرگـــــــــــــز

 

 


برچسب‌ها: پست های عاشقانه, شعر کوتاه, رسیدن به مقصد ِ رهایی
نوشته شده در دوشنبه 25 فروردین1393ساعت 1:38 بعد از ظهر توسط وحید| |

خندیدن چشمان مرا می بینی؟!!

همرنگ لب های زیبای توست 

*****

همین امروز
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در یکشنبه 24 فروردین1393ساعت 11:20 بعد از ظهر توسط امید |

 

باز امروز

چشم در چشم تو شدم !!!

باور میکنی ؟!

افسوس

میانمان حایلی از سیگار بود

92/12/21

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·پست های سیگاری, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در شنبه 23 فروردین1393ساعت 0:39 قبل از ظهر توسط امید | |

 

اینجا

 به وقت ما

 باران میبارد

خبر دارم که خبر داری

میان این هم همه های عابرین

آرام قدم بر میدارم

تکرار باران را دوست دارم

دوست دارم تنها آرزویی بود که

دست تو به دستم

آرام قدم زنان

خیابونای شهر رو طی کنیم

اما چه سود

تنهایی

تنها چیزی ست که با من دوست است

تو به اینصورت مرا آرزو کردی

93/1/3

مثل همیشه دلتنگتم

 


برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در دوشنبه 18 فروردین1393ساعت 11:33 بعد از ظهر توسط امید |


با هزار نذر و نیازی که من کرده بودم میدانم باز می آیی

هزار بار ترکم کنی تو این حوالی همچنان قدم میزنی

شاید خودت دور ,

خیالت نزدیک است

همچنان باز میگردد این خیال تو

93/1/15
برچسب‌ها: دست نوشته های امید, هرزه نامه, رد دل ·با رفتنت, احساسي, جملات زيبا
نوشته شده در جمعه 15 فروردین1393ساعت 11:21 بعد از ظهر توسط امید |

Design By : Mihantheme